00:00 - 31. august 2018

Før de fleste regjeringskriser er det nesten-kriser. Saken om objektsikring kan være en slik forløper, skriver Aslak Bonde.

Før de fleste regjeringskriser er det nesten-kriser. Saken om objektsikring kan være en slik forløper, skriver Aslak Bonde.

Det store ubesvarte spørsmålet etter mandagens kontrollhøring om objektsikring var om saken vil ende med regjeringskrise. Kanskje var det feil stilt spørsmål – både fordi det er umulig å svare på, og fordi det er for snevert. Det hadde vært riktigere å spørre om det som nå skjer bidrar til å svekke regjeringen, og dermed gjør det mer sannsynlig at det blir regjeringsskifte om en stund.

Der er svaret åpenbart ja. Statsminister Erna Solbergs autoritet er svekket fordi det nå er blitt tydelig at hun har feilinformert Stortinget, og fordi hun har innrømmet at hun har gjort en for dårlig jobb med å informere de folkevalgte om forsinkelser på opptil ti år. Regjeringen har rett i at det brukes stadig mer penger, og at arbeidet går fremover, men det politiske spørsmålet er om målene er nådd innen tidsfristen – ikke om situasjonen er forbedret.

Statsministeren forsvarte seg mandag med at feilinformasjonen for halvannet år siden kom i den delen av kontrollhøringen der hun ikke hadde manus. Umiddelbart høres det formildende ut – selv for en erfaren politiker med påstått elefanthukommelse, er det forståelig at man ikke alltid klarer å få ting helt korrekt i en opphetet situasjon. Nettopp derfor er det vanlig at folkene rundt statsministeren sjekker at alt som er blitt sagt til Stortinget faktisk holder vann, og at de sørger for at det umiddelbart blir rettet opp, dersom man ser at man har gjort noe feil.

Annonse