08:17 - 06. juli 2018

Er Saccosekken farlig?

Det korte svaret er ja. Det lange svaret har en ny doktoravhandling kommet frem til. 

– Du lanserer begrepet «dyp kybernetikk». Hva betyr det?

– Kybernetikk er et vitenskapsfelt som studerer komplekse systemer og mekanismer, og som er tett knyttet til hvordan datamaskinen fungerer. Forskningen ble stor på 50-tallet og har hatt store implikasjoner på tenkning i etterkant. Jeg lanserte begrepet «dyp kybernetikk» inspirert av Arne Næss’ «dyp økologi», hvor jeg påstår at kybernetikken har hatt så store implikasjoner på oss mennesker og vår forståelse av hva natur, teknologi og oss selv er, at den må forstås som en ontologi.

– … Ontologi?

Annonse