00:00 - 20. juli 2018

Diamanter og gull under havet

Havbunnen skjuler enorme forekomster av viktige grunnstoffer og ettertraktede mineraler. Det skaper et behov for å balansere gruvedrift med vernede soner for det biologiske mangfoldet.

Det gigantiske gruveskipet Mafuta, eid av diamantprodusenten De Beers utenfor kysten til Namibia. Foto: Gianluigi Guercia/AFP/NTB scanpix

På 1950-tallet startet selskapet De Beers med gruvedrift på havbunnen utenfor Orange River i Namibia. Dykkere hentet opp diamanter fra 35 meters dyp. Noen tiår senere hadde gruveskip tatt over jobben. De var blitt så avanserte at diamanter kunne hentes opp fra 140 meters vanndyp – og de står i dag for hele 90 prosent av verdens diamantproduksjon. Metaller og edelsteiner som befinner seg på enda større vanndyp har til nå vært utenfor gruveselskapenes rekkevidde. Ikke bli overrasket hvis dette endres i nær fremtid. Både Frankrike, Russland og Polen har avtaler med det FN-opprettede organet Den internasjonale havbunnsmyndigheten (International Seabed Authority) for å hente opp metaller fra Den midtatlantiske ryggen. De tildelte arealene befinner seg i internasjonalt farvann og dekker hele 30 000 kvadratkilometer. Ambisjonene er svimlende, for planen er å drive gruvedrift på 3–4 kilometers dyp. Hvordan kan gruvedriften reguleres slik at artsmangfoldet, som for øvrig er lite utforsket, bevares? En ny artikkel i tidsskriftet Science Advances, ledet av Daniel C. Dunn, gir oss viktige retningslinjer.

Dyphavet skjuler enorme forekomster av en lang rekke mineraler som inneholder grunnstoffer som brukes i solceller, vindmøller og batterier. De mest økonomisk interessante forekomstene kan deles i tre klasser. Den første er manganknoller. Knollene kan være opp til 20 centimeter store og ligger delvis begravd i slammet på havbunnen, de inneholder mangan, jern, kobber og nikkel og finnes på dypt vann over hele jorden. Utforskende gruvedrift i Stillehavet på 1960-tallet ble ikke videreført, og lønnsomheten er fortsatt tvilsom. Den andre klassen av forekomster er blant annet rike på jern og mangan og opptrer som rustne skorper i gamle vulkanske områder.

Annonse