00:00 - 01. juni 2018

Politikerne bør måle mindre og lytte mer til lærere, hjemmehjelper og renholdere, skriver Maria Berg Reinertsen.

Politikerne må lytte til ansatte, ikke bare måle dem, skriver Maria Berg Reinertsen.

Det er noe paradoksalt i denne viljen til å måle offentlige tjenester forlengs og baklengs. Den tyder på et voldsomt sug etter informasjon om hvordan skolen, barnehagene og eldreomsorgen fungerer. Men samtidig blir rapportene som kommer fra ansatte på eget initiativ, til stadighet forsøkt oversett, undertrykt eller avfeid. Det grelleste eksempelet på denne dobbeltheten ga Klassekampen oss for noen uker siden: For noen år tilbake sendte Oslo kommune ut en spørreundersøkelse til lærere som hadde sluttet. Målet var å finne ut hvorfor. En av lærerne benyttet fritekstfeltet i undersøkelsen til å beskrive en taushetskultur hun mente ødela arbeidsplassen. Hun ble overrasket da Oslo kommune i vår sa at de ikke hadde fått inn noen varsler om at lærernes ytringsfrihet var truet. Hun hadde da varslet. Nei, svarte Utdanningsetaten, undersøkelsen var ikke ment til slike analyser, derfor var ikke informasjonen brakt videre.

Vi med skolebarn eller sykehjemsbeboere ønsker jo at lærere og pleiere forteller oss sannheten. Vi (i alle fall jeg) vil vite hvor mange skattekroner og hvor mye egeninnsats vi må bidra med hvis dette skal gå bra. Men det ser ut som målstyringen i kommunene til tider forkludrer informasjonsflyten. Fordi målingene også bestemmer hvor attraktiv den enkelte skole er eller hvor dyktig skoleledelsen er, blir annen informasjon uønsket. Og fordi det som måles, bør være enkelt og sammenlignbart, forsvinner viktig informasjon på veien.

Det sier noe om målingens status i kommunene at bransjebladet Kommunal rapport denne uken arrangerte en egen Målekonferanse. Foredragsholder Linn Herning fortalte om et møte med renholdere i en kommune. De fryktet for jobbene sine. Konsulenter hadde vært på ferde, sammenlignet kommunens renhold med nabokommunen og funnet ut at det var dyrere og dårligere. En av renholderne forklarte Herning at mens nabokommunen hadde nye, store bygg, hadde denne kommunen små, gamle bygninger. Benchmarkingen forenklet og tok ikke hensyn til hva som var vanskeligst å vaske.

Annonse