00:00 - 22. juni 2018

Når kjempene faller

Trær eldre enn vår tidsalder faller plutselig med et brak. 

Løvtrærnes konge: En stor andel av verdens eldste og største løvtrær har dødd i løpet av kort tid. Foto: Bernard Castelein / NTB Scanpix

Det afrikanske baobab-treet er et sagnomsust tre, ikke bare er det verdens største løvtre, men det er også det eldste. Baobaben kan bli opp mot 2500 år gammel og breier seg ut i nesten 500 m³. Baobab, som bærer det vitenskapelige navnet Adansonia digitata, vokser på savannen sør for Sahara og er lokalt en viktig ressurs.

Ifølge legenden fikk alle dyr ved tidenes morgen i oppgave av skaperen å plante hvert sitt tre. Til slutt var det bare ett tre og ett dyr igjen, og det ble hyenens oppgave å plante baobaben. Hyenen kom til å plante treet opp ned, og ifølge sagnet har den ledd av dette siden. Slik har man en naturlig forklaring på både hvorfor baobaben ser ut som den står – med røttene til værs – og hvorfor hyenen har slik en merkelig latter.

I 2005 startet en gruppe forskere, ledet av rumenske Adrian Patrut, å studere de største baobabene for å finne hvor gamle de var. De fant at baobaben har en helt spesiell vekstform. Hos gamle individer vokser nye stammer, slik andre trær får nye grener. Forskerne har brukt karbondatering for å kunne anslå alderen på trærne fordi de vanlige dendrokronologiske metodene – altså å telle årringer – fungerer dårlig for dette tropiske treslaget. Ved å datere flere deler av hvert individ kunne man vise at ulike deler av treet hadde ulik alder, og dermed påvise at denne spesielle vekstformen gjør at treet får mer og mer kompleks struktur dess eldre det blir.

Annonse