Annonse
00:00 - 08. juni 2018

Marshmallow-testen for fall?

Annonse

Det såkalte Marshmallow-eksperimentet, hvor man testet 4-6-åringers evne til behovsutsettelse ved å se om de klarte å vente litt med å spise én godsak mot å få to litt senere, er blitt berømt og innflytelsesrikt. Det skyldes ikke minst at testen effektivt kunne forutse hvordan det gikk med barna senere i livet. For mange virket det dermed som en veldig god idé å forsøke å trene opp evnen til selvregulering hos de små.

Nå er eksperimentet forsøkt gjenskapt av andre forskere i omfattende forsøk med mange flere forsøkspersoner. Forskerne fant også nå en effekt på regne- og leseferdigheter i ungdomstiden, men den var bare halvparten så stor, og forsvant når de korrigerte for forhold som familiebakgrunn. De fant også at testen ikke kunne predikere andre typer adferd eller hvordan personligheten utviklet seg. De nye resultatene, som er publisert i tidsskriftet Psychological Science, kan bety at tiltak som skal gjøre barn flinkere til å utsette behov i seg selv har lite for seg.

Nylig «feilet» også to klassiske eksperimenter innen forskningen på såkalt sosial priming, som handler om hvordan vi påvirkes av subtile signaler i omgivelsene. Det ene viste hvordan vi lettere tolker andres handlinger som uvennlige etter å ha blitt forberedt (primet) med fortellinger om en fiendtlig fyr, som i det opprinnelige eksperimentet ble kalt Donald (nå endret til Ronald). Det andre handlet om hvordan vi jukser mindre hvis vi på forhånd blir minnet på de ti bud. Når eksperimentene ble gjort på ny i stor skala, fant man ingen slike effekter av betydning.

Frontillustrasjon: Ellen Lande Gossner / Morgenbladet arkiv

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse