00:00 - 08. juni 2018

Høringer og løfter hjelper ikke: Terrorsikringen blir opptil ti år forsinket, skriver Aslak Bonde.

Høringer og løfter hjelper ikke: Terrorsikringen blir opptil ti år forsinket, skriver Aslak Bonde.

Riksrevisjonen offentliggjorde tirsdag en rapport som skaper problemer for statsminister Erna Solberg, og som i tillegg dokumenterer svakheter i det politiske styringssystemet. Den viser «svært alvorlig» svikt i beredskapen mot terrorangrep. Regjeringen setter liv og helse i fare fordi den ikke forebygger godt nok mot terrorangrep. Tidsfrister oversittes med opptil ti år, klare beskjeder fra Stortinget blir neglisjert, og kostnadene ved terrorsikring blir ikke rapportert tilbake til de folkevalgte.

Det vanlige i det norske beslutningssystemet er at kritikk fra Riksrevisjonen rettes mot fagstatsråder. Det gjøres også her, men revisjonen presiserer at det er Regjeringens sikkerhetsutvalg (RSU) som har et «særlig ansvar» i beredskapsarbeidet. Det betyr at Erna Solberg selv må stilles til ansvar for det som ikke har skjedd. Hennes formelle direkte-ansvar kommer i tillegg til det politiske. Et av Solbergs viktigste valgkampløfter i 2013 var at hun hadde den gjennomføringskraften som Stoltenberg-regjeringen ikke hadde hatt før 22. juli-terroren. Hun skulle få orden på et ukoordinert og utilstrekkelig beredskapsarbeid.

For drøye halvannet år siden fastslo Riksrevisjonen i en rapport at Solberg ikke hadde innfridd. Det var fortsatt store mangler i beredskapen. I den påfølgende høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité innrømmet daværende forsvarsminister, Ine Eriksen Søreide, og daværende justis- og beredskapsminister, Per-Willy Amundsen, manglene, men de sa at Riksrevisjonens undersøkelse var gammel og at tilstanden var bedre nå – altså på høringstidspunktet i mai i fjor.

Annonse