00:00 - 22. juni 2018

En gigantisk boble av olje og gass

Kan overoptimistiske oljeselskaper velte verdensøkonomien, slik en ny studie hevder?

Illustrasjon: Christian Belgaux; Kildefoto: Pixabay; Kildemaleri: Caspar David Friedrich – Wanderer above the Sea of Fog (1818)

«Det er potensielt store tall.»

Det sier Ida B. Sognnæs, doktorgradsstipendiat ved Cambridge-universitetet i Storbritannia. Sammen med kolleger ved Cambridge og flere andre universiteter har hun beregnet hva det kan koste verden om «karbonboblen» sprekker.

Se for deg vinden som blåser gjennom en topp moderne, men forlatt oljeplattform, langt ute til havs. Slik kan sprekken se ut, for ideen om en karbonboble er i korte trekk dette: Equinor og resten av verdens oljeselskaper overvurderer fremtidens behov for fossilt brennstoff, og investerer derfor for mye i leting og utvinning. De investeringene vil gå tapt om markedet vender seg mot grønn energi, eller om strengere klimapolitikk gjør det umulig å hente opp og selge oljen.

Annonse