00:00 - 25. mai 2018

Uttalelse fra Saudi-Arabias ambassadør

Her er hele uttalelsen fra Saudi-Arabias ambassadør til Norge, Esam Abid Althagaf, om arrestasjonene av minst elleve kvinneaktivister i Saudi-Arabia siden 15. mai:  

«Først og fremst ønsker jeg å si at det er hverken bra eller klokt å haste med konklusjoner og spekulasjoner uten kjennskap til saken eller omstendighetene rundt arrestasjonen av visse personer.

Disse personene utnyttet saker som berører medborgere under påskudd av menneskerettigheter, som for eksempel kvinners rett til å kjøre bil, slik at de får sympati og støtte fra menneskerettighetsorganisasjoner.

Siden kong Salman tok makten i Saudi-Arabia [i januar 2015] og med kronprinsens lansering av Visjon 2030, har kongeriket beveget seg mot reform på alle områder. Saudi-Arabia bekjemper ekstremisme og støtter menneskerettigheter blant annet med fokus på å styrke kvinners rettigheter. Nå har disse personene ikke mer å snakke om.

Sikkerhetstjenesten har overvåket deres aktiviteter og bevegelse og det viste seg at de konspirerer med eksterne parter. De samarbeider med personer som er anti-Saudi-Arabia og som betaler penger for å destabilisere den nasjonale sikkerheten. Det truer samfunnets sammenheng og enhet. Dette er et brudd på artikkel 12 i de grunnleggende statuttene for staten Saudi-Arabia.

I tillegg jobber de for å ødelegge kongerikets rykte i utlandet, og de trekker i tvil de pågående reformene i Visjon 2030, som bekjempelse av ekstremisme og korrupsjon og styrking av kvinners rettigheter.

Disse personene er under etterforskning. De som ikke blir tiltalt, vil bli løslatt. Resten vil bli gjenstand for en rettferdig rettssak. De har rett til advokat. Blir det påvist at personene er involvert i et komplott og i forræderi mot hjemlandet, vil de bli straffet.

Jeg takker Morgenbladet for interessen for å få tilbakemelding fra ambassaden om saken. Jeg vil legge til at denne saken er intern og berører kun Saudi-Arabia og dens borgere. Den saudiske regjeringen er opptatt av Saudi-Arabias sikkerhet og enhet, og er i stand til å møte de utfordringene den står overfor. Saudi-Arabia blander seg ikke inn i andre lands interne forhold og respekterer hver stats suverenitet og dens sikkerhets- og rettsapparat.»

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 20 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse