00:00 - 25. mai 2018

Usikker test er også skadelig

Mindreårige enslige asylsøkere er fulle av traumer, og de blir sykere når UDI sender dem til mottak for voksne.

Dårlig psykisk helse: Psykiater Marianne Jakobsen har forsket på enslige, mindreårige asylsøkere. Bildet er fra Kure gård asylmottak for mindreårige i Rygge. Arkivfoto: Siv Dolmen

– I avhandlingen kartlegger du blant annet den mentale helsen til en gruppe mindreårige asylsøkere som kom til Norge uten familie.

– Jeg er psykiater, og ønsket å gjøre studie der jeg fikk gjøre ordentlig diagnostikk, og ikke bare bruke spørreskjema, som er det vanlige i forskning som dette. Så jeg har sittet og snakket med ungdommene en og en i såkalt strukturerte diagnostiske intervjuer, det er det som regnes som gullstandarden i psykiatrisk forskning. Totalt intervjuet jeg 160 ungdommer (fra Afghanistan, Somalia, Algerie og Iran). 

– Hvordan hadde de det?

Annonse