Annonse
00:00 - 11. mai 2018

Prisen for biodiversitet

Til tross for enorme gevinster og større mangfold på matbordet investerer vi ikke nok.

Avhengig av pollinatorer: Bonden vil nok helst slippe å pollinere blomstene på alle epletrærne sine for hånd. Foto: Carl Iwasaki / The LIFE Images Collection / Getty Images 
Annonse

Det er ikke så mange som er imot biodiversitet, i hvert fall er det få som sier det høyt (med kampen mot vår egen ulv som et aldri så lite unntak). I Rio i 1992 ble Konvensjonen om biologisk mangfold vedtatt – en global avtale med mål om at vi skal ta vare på det biologiske mangfoldet og bruke biologiske ressurser på en bærekraftig og rettferdig måte. I Nagoya i 2010 ble det vedtatt tyve mål for å redde det biologiske mangfoldet innen 2020, de såkalte Aichimålene. Målet som har fått mest oppmerksomhet er nummer 11 om å verne 17% av land- og ferskvannsarealer, og 10% av kyst- og havområder. Men på tross av alle disse mål og konvensjoner utryddes planter og dyr både til vanns og til lands i så stort tempo at forskere kaller tiden vi lever i for «den sjette utryddelsen».

Denne uken publiserte tre forskere fra Colorado State University en artikkel i magasinet Science titulert «Hvordan betale for å redde biodiversiteten?». De hevder at hovedårsakene til de store tilbakegangene av biologiske populasjoner er kronisk underfinansiering av den globale biodiversitetsbevaringen, mangel på incentiver for globalt samarbeid, sviktende evne til å begrense habitatødeleggelser, overutnyttelse av ressurser, invaderende arter, samt andre drivere av biodiversitetstap.

Et av de mest ynkelige eksemplene er hvor lite støtte som gis til utviklingsland, som på grunn av sin tropiske beliggenhet har særdeles høy biodiversitet. De internasjonale konvensjonene med sine finansieringsmekanismer har fått bevaring av natur høyt på dagsordenen, men ikke klart å skaffe tilfredsstillende finansiering der behovet er aller størst. Det finnes mange regnestykker på hvor stor innsats som trengs for å redde en «trygg andel» av verdens biodiversitet, men for å gjøre en veldig lang historie kort så bruker det internasjonale samfunnet i dag mellom 4–10 milliarder på bevaringsarbeid, mens anslått behov er minst 100 milliarder.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse