00:00 - 04. mai 2018

Norske tilstander

– Det er de kjedelige tingene som virker, insisterer byrådsleder Raymond Johansen. Men han tror et drastisk dansk tiltak kan få has på ungdomskriminaliteten.

Ønsker debatt: – Vi bør diskutere om unge som er dømt for alvorlig gjengkriminalitet skal nektes å flytte tilbake til miljøet de kom fra etter soning, og dermed hindre dem i å gjenoppta aktiviteten de ble dømt for, sier Raymond Johansen. Foto: Knut Egil Wang / Moment / Institute

– Ingen grunn til å svartmale situasjonen, sier du til Fremskrittspartiet når det er snakk om gjengene som opererer øst i Oslo. Og Frp igjen sier at du skjønnmaler. Hva er situasjonen, nøkternt sett?

– Situasjonen i Oslo er at av femti tusen ungdommer mellom 10 og 18 år, er det 150 som har begått mer enn fire lovbrudd.

– Hva består forverringen i, som både natteravner, politi og foreldre ellers mener å ha merket?

Annonse