00:00 - 18. mai 2018

Norsk økonomi går så godt at regjeringen har råd til å la seg diktere av opposisjonen, skriver Aslak Bonde.

Norsk økonomi går så godt at regjeringen får vansker med å si nei, skriver Aslak Bonde.

Nesten alle piler pekte i riktig retning da finansminister Siv Jensen tirsdag la frem forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Arbeidsledigheten er lavere enn gjennomsnittsnivået de siste 20 årene, veksten i bruttonasjonalprodukt er over normalen, og neste år nærmer vi oss den tilstanden som var vanlig i siste halvdel av forrige tiår – med tilnærmet full utnyttelse av produksjonsmidlene og mulige presstendenser i økonomien. Til alt overmål bidrar høy oljepris til at vår beregnede formue er høyere enn noen gang. Oljen og gassen som allerede er vekslet om til verdipapirer i pensjonsfondet, er verdsatt til 8400 milliarder kroner – i tillegg regner regjeringen med at den vil få 4000 milliarder kroner for de petroleumsressursene som ennå ikke er hentet opp.

Beregningene er høyst usikre, men summene er likevel så formidable at det uten videre kan slås fast at regjeringen i Norge har større økonomisk handlingsrom enn noen andre i vår del av verden. Vi er heller ikke så oljeprisavhengige som vi har vært. Det er først og fremst avkastningen av aksjer og obligasjoner vi skal nyte i fremtiden. Deres verdi kan selvfølgelig stupe, men det forutsetter en kollaps i verdensøkonomien som gjør at spørsmålet om Norges økonomiske sunnhet blir mindre viktig.

Nyhetene er så gode at de kan undergrave regjeringens hovedbudskap det siste året – om at det nå er nødvendig med en kraftinnsats for å sikre den økonomiske bærekraften fra 2030 og utover. På den tiden vil det være flere som trenger offentlig omsorg og færre som skal betale for den. Pengene i oljefondet kan bare brukes en gang, mens velferden skal finansieres i år etter år. Derfor må Norge ordne seg slik at samfunnets inntekter hvert eneste år vokser omtrent like fort som kostnadene.

Annonse