00:00 - 25. mai 2018

Høyre og Frp skaper tvil om egen landbrukspolitikk, skriver Aslak Bonde.

Høyre og Frp skaper tvil om egen landbrukspolitikk, skriver Aslak Bonde.

Jordbruksavtalen: Er Høyre og Frp rause med bøndene fordi de vil, eller fordi de må? Arkivfoto: Fredrik Arff

Neste år kommer statens overføringer til landbruket til å være på nesten 16 milliarder kroner. Man må tilbake til forrige århundre for å finne jordbruksavtaler som reelt sett er vesentlig høyere enn den som ble inngått rett før 17. mai. Fremskrittspartiet vil ha en kraftig reduksjon av jordbruksoverføringene, men partiets landbruksminister, Jon Georg Dale, har gjort det stikk motsatte. Det er ingen spor av Frps politikk i avtalen.

Høyre har ikke et så radikalt partiprogram, men også dette partiet lovet velgerne sine at jordbruket skulle bli mindre avhengig av statlige overføringer, og at jordbrukets kostnadsnivå skulle gå ned. Høyre har dessuten alltid delt Finansdepartementets bekymring over en landbrukspolitikk som binder milliarder av kroner på statsbudsjettets utgiftsside nær sagt for evig tid.

Det fiffige med jordbruksavtalen er nemlig at det meste av den er usynlig for de fleste som står på utsiden av departementene og landbrukssektoren. Avtalen løper fra år til år, og det er bare endringene i den det forhandles om hver vår. Når det sies at rammen for årets avtale er 1,1 milliarder kroner og at nesten 800 millioner kommer i form av økte overføringer på statsbudsjettet, gis det et inntrykk av at det er det bøndene får. Det blir ikke sagt at det ligger vel 15 milliarder kroner i bunnen. Neste år vil det ligge 15,9 milliarder som forhandlingsutgangspunkt, og selv om regjeringen da skulle klare å få til et nulloppgjør i mange år fremover, betyr ikke det annet enn at det «bare» blir 15,9 milliarder til bøndene hvert år.

Annonse