00:00 - 04. mai 2018

En etikk for organoider

Bør vi bekymre oss for hva hjernevev i laboratoriet tenker og føler?

Hjernemasse: Hvor «hjernelignende» kan organoider bli, før de selv blir berettiget til en form for rettigheter eller moralsk status? Foto: Barcroft Media / Getty Images

Gode modellsystemer er avgjørende for å kunne studere biologiske prosesser og utvikle ny medisinsk behandling. Et banebrytende fremskritt for denne typen forskning har vært muligheten til å omprogrammere menneskelige celler til ønsket celletype i laboratoriet og dyrke tredimensjonale strukturer av disse, såkalte organoider. Organoider i form av «kunstig hjernemasse» er spesielt nyttige fordi de kan kaste lys over alvorlige nevrologiske sykdommer, samtidig som man unngår å utsette forsøkspersoner for risikoen ved invasive undersøkelser av hjernen. Men hvor «hjernelignende» kan disse modellene bli, før de selv blir berettiget til en form for rettigheter eller moralsk status?

Bruken av forsøksdyr i vitenskapen styres av et omfattende regelverk. Når noen donerer biologisk materiale fra sin egen kropp til forskning, skal dette skje frivillig, basert på informert samtykke. Men avanserte laboratoriemodeller basert på menneskelig hjernevev samsvarer ikke helt med av noen av disse kategoriene. Organoidene er ikke forsøksdyr, men kanskje likevel noe mer enn en hvilken som helst celleprøve?

Problemstillingen har ennå et skjær av science fiction, for det er nok fortsatt et langt stykke frem til vi kan dyrke frittstående, tenkende hjerner på glass. Likevel er det en fordel om den etiske refleksjonen ligger et hestehode foran de teknologiske mulighetene. Det hevder i hvert fall en gruppe av medisinere, nevroforskere, jurister og filosofer som nå publiserer en kommentarartikkel om temaet i tidsskriftet Nature.
 

Annonse