00:00 - 25. mai 2018

Det er historisk sus over EUs nye personvernregler (GDPR), skriver Sten Inge Jørgensen

GDPR kan fort bli global standard, skriver Sten Inge Jørgensen.

Helt siden internett ble en boltreplass for folk flest for tyve år siden, har vi fått høre at vi befinner oss midt i en teknologisk revolusjon som vi ikke aner omfanget av. Noen har vektlagt de fantastiske mulighetene, som oppstandelsen av nye nettsamfunn, og drømmer om en fremtidig virtuell, grenseløs tilværelse. Andre ser dypt pessimistisk på utviklingen. De snakker om kommersielle nettgiganter som har så mye informasjon om oss at de kan forutse våre handlinger før vi selv er dem bevisste. Kanskje er vi også på vei inn i et totalovervåkningssamfunn. Kineserne har allerede begynt å ta i bruk den nye teknologien for å disiplinere borgerne gjennom sitt «social credit»-system – samkjøring av data som inkluderer alt fra fartsbøter til uønsket aktivitet på nettet, gjør det mulig å rangere folk i et poengsystem og sanksjonere med belønning eller straff.

Internett er fortsatt så nytt at det gir mening å spekulere friskt. Men forestillingen om at alt kan skje, bygger typisk på en oppfatning av at internett er plastisk og uregjerlig. Fra og med i dag, når EUs nye personvernregler (GDPR) trer i kraft, vil vi trolig tenke litt annerledes om akkurat det. Ikke fordi regelverket i seg selv er nytt – det meste av pakken består av tidligere vedtatte lover – men fordi det nå ser ut til at personvernregler endelig tas på alvor.

Les mer: Alt du må vite om GDPR.
 

EUs samlede lovgivning på feltet er mer gjennomgripende og retningsgivende enn alt annet vi har sett så langt. Kortversjonen er at styrkeforholdet mellom brukerne og tjenesteleverandørene endres drastisk i førstnevntes favør. Folk flest skal kunne gjenvinne kontrollen over persondataene om dem selv.

Annonse