00:00 - 11. mai 2018

Bent Høie tjener vanligvis på at helsesektoren er kompleks og avpolitisert, men ikke når krisen er stor nok, skriver Aslak Bonde.

Luftambulansekrisen kan tvinge Bent Høie i kne, skriver Aslak Bonde.

Krisen for luftambulansetjenesten er vanskelig å forstå. Den er høyst sannsynlig et resultat av at et helseforetak som er eid av fire andre helseforetak har inngått en avtale med et nytt flyselskap som lovet å få ned kostnadene – deriblant også personalkostnadene. Da Rødt, SV, Sp og Ap tirsdag forlangte at denne avtalen skulle sies opp, ba de Helseministeren om å gripe inn i et system som er designet for å stå imot politisk press.

Bent Høie må i så fall innkalle de fire regionale Helseforetakene til et foretaksmøte der han gir beskjed om at de må instruere sine styrerepresentanter i ambulanseforetaket om å si opp en avtale som er juridisk bindende, og som det helt sikkert vil være dyrt å komme seg ut av – om det i det hele tatt er mulig.

Til alt overmål ledes styret i Helse Nord av en person som har sin daglige jobb i et rekrutteringsfirma som har direkte interesse av at den nye avtalen blir beholdt. Det paradoksale er at styrelederen ble vurdert som habil da avtalen ble inngått, fordi den ble forhandlet langt under hennes nivå og bare ble signert av hennes styre, men når det nå vurderes om den skal sies opp, er hun dundrende inhabil, fordi det aktivt må diskuteres av hennes styre.

Annonse