00:00 - 11. mai 2018

«Barna betaler prisen for norske kostholdsråd»

Seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet sier miljøgifter fra fisk kan gi adferdsvansker og overvekt hos barn. Hun mener norske kostholdsråd for gravide må endres.

En dag i fjor kom Merete Eggesbø inn på kontoret til en kollega. 

– Kom her, så skal jeg vise deg noe, sa kollegaen.

På bordet lå grafer fra Den norske mor og barn-undersøkelsen. De viste barnas vektutvikling frem til 8 år, hvis mødrene hadde spist så og så mye fisk under graviditeten.

Annonse