00:00 - 27. april 2018

Politikerne skaper historisk usikkerhet om kronekursen, skriver Aslak Bonde.

Politikerne skaper historisk usikkerhet om kronekursen, skriver Aslak Bonde.

Mandag ble det klart at regjeringen ikke har støtte i Stortinget for rentepolitikken. Det har aldri skjedd før, og er potensielt skadelig for norsk økonomi. Renten påvirker kronekursen, og usikkerhet om politikernes styring av sentralbankens rentesetting kan føre til at norsk valuta blir et spekulasjonsobjekt. Det er uheldig for bedrifter og privatpersoner som er avhengig av en mest mulig forutsigbar valutautvikling.

Likevel: I utlandet er den generelle tilliten til norsk økonomi og vårt politiske system så høy at skadevirkningene sannsynligvis ikke blir veldig store. Det er de innenrikspolitiske sidene av denne saken som er alvorligst, og ikke minst illustrerende for det stadig mer anstrengte forholdet mellom opposisjonen på Stortinget og regjeringen.

Da Stortingsflertallet mandag kom med sine formelle kommentarer til regjeringens beslutning om å endre Norges Banks inflasjonsmål, blandet det seg inn på et politikkområde der det formelt ikke skal være. Det er regjeringen, og den alene, som bestemmer hvilket nivå den fremtidige prisstigningen skal ligge på. Når dette inflasjonsmålet er satt, styrer sentralbanken rentenivået slik at det er mulig å nå målet.

Annonse