13:05 - 11. april 2018

Iselin Nybø om universitetenes tilknytningsmodell: Holder logikken?

Hvorfor vi skal bruke tid og ressurser på å utrede spørsmålet på ny?

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) mener «det har skjedd ting siden 2003» og «universitets- og høyskolesektoren, av alle sektorer, må jo tåle å ta en debatt». Foto: Lise Åserud/NTB scanpix

I Jeløyplattformen har regjeringspartiene forpliktet seg til å vurdere hvorvidt universitetene bør forbli forvaltningsorganer eller ikke. Dokumentet nevner imidlertid bare ett alternativ, nemlig å organisere universitetene som foretak.

Foretaksmodellen er kontroversiell, og flere har uttrykt bekymring for regjeringens planer. Da Ryssdal-utvalget i 2003 konkluderte med at universitetene burde organiseres etter foretaksmodellen (NOU 2003: 25), ble forslaget skrinlagt av daværende utdanningsminister Kristin Clemet (H), etter store protester fra sektoren.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) stilte til debatt i Dagsnytt 18 for å forsvare regjeringens initiativ. Der fikk hun spørsmål om hvorfor regjeringen vil se på foretaksmodellen for universiteter når samme forslag ble forkastet i 2003.

Annonse