Annonse
00:00 - 20. april 2018

Hva arkivene forteller om 1968

Den symbolske og mytologiske statusen har gjort hendelsene i 1968 til et vanskelig historisk forskningsobjekt. Kan 50 års distanse hjelpe?

Sekstiåtterne: Franske studenter okkuperte universitetene og opponerte mot de etablerte autoritetsforholdene og normstrukturene. Reg Lancaster/Getty Images
Annonse

Året 1968 ble raskt forvandlet til et symbol, en myte som ulike politiske bevegelser og sentrale aktører i opprøret kjemper om å kontrollere. Fremdeles er det mulig å tegne politiske landskaper etter forholdet til «1968» og det man definerer som ettervirkningene.

I dette jubileumsåret er det allerede publisert flere studier som forsøker å erstatte den politiserte myten med historiske tilnærminger. Det kanskje viktigste bidraget fra den franske forskningsfronten så langt er Ludivine Bantignys studie med tittelen 1968. De grands soirs en petits matins («1968. Fra omveltning til en ny begynnelse»). Historikeren påberoper seg ikke upartiskhet, hun er åpent positiv til opprøret og konsekvensene av det. Engasjementet er imidlertid omsatt i et imponerende arbeid med arkiver og kilder fra hele Frankrike. Disse gir helt ny innsikt, ikke bare i hendelsesforløp, men også i tanker og følelser til dem som deltok eller var berørt. Bantigny løfter frem et vell av aktørers egen forståelse og artikulering av de pågående begivenhetene.

Arkivmaterialet målbærer navnløse studenter som okkuperte universitetene og opponerte mot de etablerte autoritetsforholdene og normstrukturene, men også arbeidere fra hele landet som i milliontall deltok i generalstreiken. Vi hører fra noen velkjente filosofer og kunstnere, men mer om anonyme bønder, dansere og leger som solidariserte, ble inspirert og fikk endret synet på sine egne livsprosjekter. Samtidig lar Bantigny også den andre siden – industriledere, politikere og politifolk – komme i tale. Forfatteren André Sernins upubliserte dagbøker er en skattkiste som gir innblikk i hvordan hendelsene ble opplevd i sanntid av en konservativ representant fra det parisiske bourgeoisiet.

ALLEREDE ABONNENT?
Begrenset sommertilbud
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse