00:00 - 06. april 2018

Høyre blir denne helgen litt mer av et moderne folkeparti. Avstanden til KrF blir større, skriver Aslak Bonde.

Høyre blir denne helgen litt mer av et moderne folkeparti. Avstanden til KrF blir større, skriver Aslak Bonde.

I den politiske hverdagen er det ikke ofte spørsmålene om gen- og bioteknologi dukker opp. De angår få velgere direkte, og oppfattes av et stort flertall som ekstremt vanskelige å ta stilling til. Ikke minst fordi utviklingen på feltet går så raskt at det stadig er nødvendig å tilegne seg ny kunnskap og forholde seg til nye etiske dilemmaer.

Denne helgens Høyre-landsmøte skiller seg derfor ut ved at det er spørsmålene om eggdonasjon, genredigering, surrogati og tidlig ultralyd som har vært de mest interessevekkende i forkant, og som høyst sannsynlig blir de mest intenst debatterte blant landsmøtedelegatene.

Det skyldes delvis at gen- og bioteknologi er viktigere enn hverdagspolitikken tilsier. Når teknologien vil gjøre det mulig å designe supermennesker, gjenopplive utdødde dyrearter (også utdødde menneskearter) og å fjerne dødelige sykdommer, sier det seg selv at behovet for politisk oppmerksomhet er sterkt økende.

Annonse