00:00 - 06. april 2018

Etterlyst: Åpen og opplyst politisk debatt

Tap av statsborgerskap kan være et legitimt virkemiddel i kampen mot terror.

Terror i London: I 2014 åpnet Storbritannia for å tillate statsløshet dersom en borger ansees å være en trussel mot the public good. Bildet er fra terrorangrepet i London 22. mars i fjor, der gjerningsmannen kjørte ned fotgjengere på Westminster Bridge og drepte en politimann med kniv. Foto: Stefan Rousseau / Pa Photos / NTB Scanpix

Et statsborgerskap i en nasjonalstat gir den grunnleggende retten til å ha rettigheter, skriver Hannah Arendt i The Origins of Totalitarianism (1951). Bakgrunnen for Arendts spissformulering var den eksplosive økningen i antallet statsløse personer under andre verdenskrig, men sitatet har igjen fått relevans. Stadig flere land åpner nå for å ta statsborgerskapet fra borgere som er knyttet til en terrororganisasjon eller selv begår terrorhandlinger. 15. mars i år vedtok Stortinget å følge denne internasjonale trenden, men knapt uten en prinsipiell diskusjon om hva det egentlig betyr.

Tap av statsborgerskap som straff for eller forebygging av terrorhandlinger, reiser en rekke spørsmål og er blitt diskutert av forskere i en årrekke. Et innblikk i en del av de motstridende synspunktene finnes i publikasjonen The Return of Banishment fra 2015, redigert av juristen Audrey Macklin og statsviteren Rainer Bauböck. Redaktørene har invitert noen av verdens mest toneangivende forskere til en diskusjon om tap av statsborgerskap kan være et legitimt virkemiddel i kampen mot terror.

Flertallet av bidragsyterne mener at tap av statsborgerskap som middel i terrorbekjempelse sjelden eller aldri er legitimt. Mange vektlegger at det ikke finnes forskningsmessig belegg for å si at tap av statsborgerskap vil ha en preventiv effekt på fremtidige terrorhandlinger. Men den prinsipielle begrunnelsen er at liberale demokratier har et ansvar for å straffeforfølge, fengsle og rehabilitere borgere som utfører kriminelle handlinger. Å frata terrorister statsborgerskapet innebærer i dette perspektivet en form for ansvarsfraskrivelse: Man overlater terroristene til det internasjonale samfunnet og håper at noen andre tar jobben med å stanse dem.

Annonse