00:00 - 27. april 2018

Elver med evig liv

Nilens alder har lenge vært omdiskutert, men nå ligger tallet på bordet.

Elvgammel: Nilen har vært menneskers livsåre i tusener av år, men er langt eldre enn de tidlige siviliasjonene. Nå har forskere undersøkt avsetninger i Nildeltaet i Egypt. Finner man ut av hvor slammet stammer fra, kan også elvens utvikling rekonstrueres. Popperfoto/Popperfoto/Getty Images

Elvene bruser for tiden. Skummende og urolige søker de ut av sine vante leier. Vannet renner fra høyereliggende strøk, det er klart, fra snø som smelter. Likevel har elvene hemmeligheter som er vanskelig å frarøve dem, særlig hvor lenge elvene har vært elver. Hvor gammel kan en elv bli? Spørsmålet er relevant langt utover landegrensene. Nilen, som drenerer en stor del av Afrika og er nummer to på listen over de lengste elvene i verden, er spesielt interessant. Nå har en ny studie, utgitt i tidsskriftet Earth and Planetary Science Letters, undersøkt Nilen med tanke på å finne ut hvor gammel elven egentlig er. Tidligere studier har spriket i flere retninger, og Nilen er blitt beregnet til alt fra 2 til 40 millioner år gammel, alt etter hvilke metoder og tilnærminger som legges til grunn.

Med artikkelen «The initiation and evolution of the River Nile» har Laura Fielding og medarbeiderne undersøkt avsetninger i Nildeltaet i Egypt. Mye av slammet og sanden som elven har brakt med seg, er blitt dumpet der den renner ut i Middelhavet. Forskerne har tatt prøver av slam fra forskjellige tidsperioder, fra nåtid og tilbake hele 31 millioner år. Til sammen danner prøvematerialet et representativt arkiv over hva elven har dratt med seg over tid. Finner man ut av hvor slammet stammer fra, kan også elvens utvikling rekonstrueres. Sporing av slammets opphav ble gjort ved hjelp av kjemiske analyser, og særlig grunnstoffene hafnium, strontium og neodym viste seg å være nyttige og kan fortelle om kildeområdet. 

Det viste seg at nøkkelen til å forstå Nilens historie ligger i høylandet i Etiopia.

Annonse