00:00 - 06. april 2018

Egglederen

Sandra Bruflot vil få med seg Høyre på å si ja til eggdonasjon. Men hva er det egentlig de i så fall sier ja til?

Første skritt? Sier Høyre ja til eggdonasjon nå, betyr ikke det automatisk ja til surrogati også. Men det vil komme, tror Sandra Bruflot.

Mater semper certa est, sa romerne, «hvem som er mor, er alltid sikkert». Det var et så grunnleggende prinsipp at det var ikke mulig å argumentere mot. Men det skal du rokke ved.

– Ja. Det er jo noe vi som argumenterer for eggdonasjon, blir møtt med ganske ofte: Far har man ikke alltid visst hvem var, men med mor vet man. Men jeg mener det ikke nødvendigvis er noe negativt. Jeg skjønner veldig godt at man ønsker egne genetiske barn, og jeg skjønner godt at det er fint at et barn vokser opp med sine foreldre. Men jeg skjønner ikke at det at du ikke deler gener med mor, skal være så diametralt forskjellig fra å ikke dele med far. Og sæddonasjon har vært lov siden 1930-tallet.

Men sæd har jo på en måte alltid flytt litt – man kan ikke si at egget er det samme?

Annonse