00:00 - 09. mars 2018

Spiseforsøk ga ingen forskjell på laks og kjøtt

Forsøkspersoner spiste laks, torsk eller kjøtt til middag i tolv uker.

Arkivillustrasjon: Ellen Lande Gossner

Anmeldelse

Linn Anja Slåke Vikøren

Disputerte 26. februar ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Salmon and cod fillet consumption and effects on metabolic risk factors. Intervention studies in humans and rats with overweight and obesity.

– Hvilken undersøkelse ble gjort?

– Vi har gjort en klinisk studie der vi har undersøkt helseeffekter av fiskeinntak. 183 forsøkspersoner spiste enten laks, torsk eller magert kjøtt til middag tre ganger i uken i tolv uker.

– Hva ville dere finne ut?

– Vi ville undersøke innvirkning på blodsukkerregulering og andre helseparametere, for eksempel om de fikk bedre metabolsk helse.

– Fant dere noen forskjeller mellom dem som spiste fisk og dem som spiste kjøtt?

– Det har jeg ikke lyst til på si så mye om, annet enn det som står i pressemeldingen.

– Hvorfor ikke?

– Dette er upubliserte data som vi vil holde for oss selv til de er klare.

– På kyst.no står det at dere ikke fant holdepunkter for at inntak av oppdrettslaks eller torsk påvirket reguleringen av blodsukkeret til friske personer med overvekt eller fedme?

– Ja, det er det samme som står i pressemeldingen fra Universitetet i Bergen. Det er jo et spennende resultat.

– Kan du utdype?

– Jeg vil være forsiktig med å si noe, siden vi ikke har publisert artiklene om dette.

– Hadde dere forventet å finne en effekt?

– Vi hadde hypoteser før vi startet, selvfølgelig. Hvis ikke ville det ikke vært nødvendig å gjøre studien. Det var interessant å se om det kunne påvirke blodsukkerreguleringen.

– Er dette et av spiseforsøkene finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)?

– Ja, det er del av Fins-prosjektet.

– Ble forsøkene gjort med oppdrettslaks vi kan kjøpe i butikken?

– Laksen fikk vi spesielt til dette prosjektet, men det er nok en fisk som kommer til å komme i butikken i fremtiden.

– De tingene du ikke vil røpe, var ikke de med i disputasen, og er de ikke da publisert?

– Jeg måtte presentere resultatene i disputasen, men det er noe annet å ha det skriftlig.

– Doktorgradsavhandlingen er ikke en publikasjon?

– Resultatene fra studien på mennesker skal vi prøve å publisere, men da skal de være unike. Det er vanlig å holde tilbake elektronisk publisering av doktorgradsavhandlinger som er i artikkelformat, til artiklene er blitt publisert. Avhandlinger i artikkelformat er sammensatt av tre (eller flere) vitenskapelige artikler og en sammenskriving av disse, også kalla kappa. Det er ikke uvanlig at en eller flere artikler ikke er publisert på det tidspunktet disputasen blir gjennomført.

– Hvorfor sender dere ut en pressemelding om noe dere ikke vil snakke om?

– Alle avhandlinger ved Universitetet i Bergen blir presentert med en pressemelding før en disputas. Det er en slags invitasjon til disputasen. Jeg skulle gjerne snakket mer om dette, men min bekymring er at resultatene ikke skal bli publisert fordi jeg har gitt dem vekk til en avis.

– Det kommer frem i pressemeldingen at dere ville undersøke en sammenheng, men ikke fikk det forventede resultatet?

– Man har alltid den muligheten at man ikke finner noe. Det er jo derfor vi gjør forskning. Vi har forresten også publisert en studie der vi sammenligner tilberedningsmetoder av fisk, til rotter. Den er publisert, den kan vi snakke om.

– Ok?

–Vi sammenlignet to rottedietter, der rottene fikk like mye bakt og rå laks. Vi ville se om tilberedningen kunne være en faktor i ulik observerte helseeffekter i fisk. Men vi fant ikke noen forskjeller mellom bakt og rå laks. Det var faktisk litt gunstigere med bakt laks enn med rå. Men i rottemodellen fikk rotter som fikk laks lavere kolesterolnivå sammenlignet med kontrolldietten.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse