00:00 - 02. mars 2018

Noen påtegnelser med blå kulepenn endrer tolkningen av møtene mellom Finansdepartementet og Siv Jensen, skriver Maria Berg Reinertsen.

Parallelt med høringen pipler det ut en annen historie om SSB-striden, skriver Maria Berg Reinertsen.

SSB-saken har handlet om mye, men temaet for torsdagens høring i Stortinget var smalt: Tre interne møtereferater fra Finansdepartementet så hemmeligstemplet at de skulle diskuteres i lukket høring. I den åpne delen var temaet om departementet forsøkte å villede da de først unnlot å opplyse om en rekke merknader med blå kulepenn. Disse var påført referatene i ettertid av departementsråd Amund Holmsen.

Siv Jensens gjentok sin versjon: SSB-sjef Christine Meyer durte på med en konfliktskapende omstilling, tross mange advarsler fra departementet, og til slutt hadde ikke Jensen annet valg enn å si at hun ikke hadde tillit til Meyer, som så gikk av. Komiteens medlemmer (særlig Aps og SVs menn) lette etter bevis for en annen historie: at Meyer hadde støtte fra departementet helt til oktober 2017, da offentligheten og Frps stortingsgruppe protesterte mot at Erling Holmøy skulle omplasseres. Til støtte for denne versjonen leste SVs Torgeir Knag Fylkesnes opp en melding Holmsen hadde sendt Meyer i mars 2017. Der skrev han at det var nødvendig å «sette i gang» omorganiseringen nå, for å få SSBs forskning opp på høyt internasjonalt nivå.

Men parallelt med dette går det hele tiden en annen historie. Den pipler ut i bisetninger når jeg intervjuer folk, dukker tilfeldig opp i småpraten på seminarer, den er viktig og uviktig på en gang og ingen vil siteres på dette. Sentralt i denne historien står mannen som under torsdagens høringen satt helt lydløs på Jensen høyre side: departementsråd Hans Henrik Scheel.

Annonse