00:00 - 18. mars 2018

Hvordan løse vår avhengighet av kunstig intelligens? Med mer av det samme, skriver Evgeny Morozov.

Hvordan løse vår avhengighet av kunstig intelligens? Med mer av det samme, skriver Evgeny Morozov.

Vi er vitne til sterke reaksjoner mot Silicon Valleys skadelige virkninger på politikken, demokratiet – ja, til og med på våre kognitive funksjoner, ettersom avhengighet er blitt et stort problem. Mye av dette komplekset kan forklares ved det svært tvetydige forholdet teknologiindustrien har til sine brukere. Dette forholdet er drevet av både medfølelsens og likegyldighetens logikk, og har alltid vært temmelig schizofrent. De to motstridende motivasjonene fylte en gang en nødvendig funksjon: å gi teknologiselskapene muligheten til å vise frem sine Mor Teresa-skussmål når de ble anklaget for å være Dr. Evil. Men etter hvert som det blir vanskeligere å håndtere motsetningene mellom disse to formene for logikk, kommer den manglende sammenhengen i deres overordnede visjon til syne.

Medfølelsesnarrativet inneholder et korn av sannhet. Uansett hvor mektige teknologigigantene er, er de sterkt avhengige av reklame og shopping, altså vår evne til å konsumere. Følgelig er interessene deres i en viss grad sammenfallende med brukernes. Uten ressurser vil vi ikke være i stand til å kjøpe produktene det reklameres for. Dette kan forklare teknologimogulenes støtte til initiativer som borgerlønn, og deres begynnende interesse for å løse de voksende problemene med å levere velferdsytelser, fra utdanning til helsevesen.

En velvillig innstilt sammenligning kunne være med Henry Ford, som betalte arbeiderne sine høyere lønninger så de skulle ha råd til å kjøpe bilene hans; en mindre velvillig sammenligning kunne være med slaveeiere som måte holde slavene sine velfødde og friske – eller risikere å miste dem på grunn av utmattelse og sykdom.

Annonse