00:00 - 16. mars 2018

Hjernen er alene

Ideen om at planter kan være intelligente på samme linje som mennesker, provoserer i fagmiljøet.

«Det er ikke forskningsmessig fundert, det er bare lek med ord», sier Anna Moroni, plantefysiolog ved universitetet i Milano.

– Alle organismer på planeten tar til seg en enkel form for overlevelsesstrategi. Det er grunnleggende form for intelligens, som alle fra bakterier til mennesker har. Problemet er at Mancuso misbruker denne termen ved å si at planter på et vis har en intelligens som ligner menneskenes. Men mennesker har selvfølgelig en mye høyere form for intelligens, som ikke planter har. Det kan ikke sammenlignes.

I 2007 var Moroni og ektemannen Gerard Thiel, som er planteforsker ved universitetet i Darmstadt, blant 33 planteforskere som luftet sin bekymring i forskningstidsskriftet Trends i Plant Science. I et brev med tittelen «Plant neurobiology: no brain, no gain?» kalte forskerne det nye konseptet plantenevrobiologi en provoserende idé, og oppfordret forskere som brukte det, deriblant Stefano Mancuso, til å revurdere.

Les også: Planteforsker Stefano Mancuso mener han kan bevise at planter har intelligens. 

 – Plantenevrobiologi er en veldig misledende term, særlig for ikke-eksperter, sier en annen av brevskriverne, Rüdiger Hell som er plantefysiolog ved universitetet i Heidelberg.

– Den insinuerer at det finnes strukturelle, funksjonelle og adferdsmessige likheter mellom planter, dyr og mennesker med nervesystemer. Selv om alle levende organismer er sammensatt av celler og har felles opphav evolusjonært sett, har de tidlig gått i forskjellige retninger og utviklet seg til å bli fullstendig forskjellige organismer. Det er bare dyr og mennesker som har utviklet et nervesystem, og det er bare dem som kan kalles intelligente vesener.

Planteforskerne ser stort sett ut til å være enige i de forskningsmessige funnene, men er uenige om hva de skal kalles. Også blant dem som har underskrevet oppropet mot konseptet plantenevrobiologi, er det uenigheter om hva som kan kalles intelligens og ikke. Mens Moroni kaller planters overlevelsesstrategi en «grunnleggende form for intelligens», mener Hell det ikke kan kalles intelligens i det hele tatt.

– Alle organismer tilpasser seg skiftende vilkår. Det inkluderer kommunikasjon med miljøet rundt, læring og minne, men det er analogier lånt fra dyrs adferd. Bakterier har overlevelsesstrategier, men ingen intelligens, sier Hell.

Stefano Mancuso svarte på tiltale i et brev signert fire andre planteforskere, inkludert cellebiologen Frantisek Baluska, i Trends in Plant Science. Brevet hadde tittelen «Plant neurobiology: the gain is more than the name».

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse