00:00 - 16. mars 2018

Eldgammel forurensning

Gruvedrift kan få miljøkonsekvenser i tusenvis av år.

Usynlig arv: Estelle Camizuli (midten) og kollegaene Guillaume Delivet og Gilles Hamm tar jordprøver i Cevennes nasjonalpark. Naturen har tatt tilbake området etter bronsealderens gruvedrift, men jordsmonnet er fremdeles forurenset. Foto: Fabrice Monna
Annonse