00:00 - 16. mars 2018

Eldgammel forurensning

Gruvedrift kan få miljøkonsekvenser i tusenvis av år.

Usynlig arv: Estelle Camizuli (midten) og kollegaene Guillaume Delivet og Gilles Hamm tar jordprøver i Cevennes nasjonalpark. Naturen har tatt tilbake området etter bronsealderens gruvedrift, men jordsmonnet er fremdeles forurenset. Foto: Fabrice Monna

Kosttilskuddet du kjøper i butikker, inneholder en lang rekke grunnstoffer som kroppen trenger: Jod, kalsium og magnesium, men også tungmetaller som kobber, jern, krom og sink. Grunnstoffene kommer til syvende og sist fra mineraler og stein hentet ut fra jordskorpen via gruvedrift. En av de store utfordringene med gruvedrift er at bergartene inneholder flere stoffer enn vi har godt av. Grunnstoffer som bly, kadmium, arsen, kvikksølv og nikkel kan lekke ut i miljøet omkring gruvene og tas opp i næringskjeden – og til slutt ende opp i kroppen din. Der bør de ikke være. Nå viser en studie fra gamle gruveområder i Frankrike at forurensning kan vedvare i tusener av år, selv lenge etter at naturen har tatt landskapet tilbake.

Gruvene i Cévennes- og Morvan-distriktet i Frankrike kan spores tilbake til bronsealderen. Områdene er i dag nasjonalparker og de opp til 4000 år gamle blygruvene er vanskelig å få øye på. Naturen har tatt over. Gruvene er dekket av jordsmonn og vegetasjon. Landskapene regnes i dag som naturlige og nærmest upåvirkede av menneskelig aktivitet. Men i 2011 viste en studie, utgitt i Environmental Science & Technology, at 60 prosent av ørretene i vassdragene i Cévennes inneholdt så mye bly og kadmium at de ikke bør spises. De gamle gruvene er kanskje blitt usynlige for folk som ferdes der og er havnet i den kollektive glemmeboken, men de påvirker likevel miljøet. Den samme forskergruppen har nå analysert tungmetaller i både jordsmonn og skogsmus fra gruveområdene. Studien ledes av Estelle Camizuli og ble utgitt i tidsskriftet Scientific Reports i februar.

Forskergruppen satte ut et nettverk av musefeller i åtte områder med forurenset jordsmonn, samt i to referanseområder uten forurensning. Innholdet av kadmium, kobber, sink og bly i både jordsmonn og nyreprøver fra musene viste seg å være svært høyt. Ta for eksempel bly, som ble målt til å være åtte gram per kilo jord. Det er hele 16 ganger høyere enn den kritiske grensen for forurenset jord.

Annonse