13:36 - 23. februar 2018

Vil ikke gjøre noe med testene i skolen

Regjeringen har ingen planer for å sikre at skolenes mange kartleggingsverktøy har god nok kvalitet, men sier skolene «må være bevisste».

Forrige uke omtalte Morgenbladet en ny studie hvor forskere fra Universitetet i Oslo systematisk gjennomgår kvaliteten på de mange forskjellige kartleggingsverktøyene som brukes for å følge med på elevenes lese- og skriveferdigheter og sosiale utvikling. Kun to av prøvene kunne oppfylle alle forskernes standardiserte kvalitetskrav.

«Vi fant at gjennomgående var verktøyene i liten grad kvalitetssikret. Få hadde representative og gode utvalg på sammenligningsgrupper og normer, få hadde undersøkt målefeil eller hva testen faktisk måler. Mange av testene hadde også uklare prosedyrer for gjennomføring. Analyser av falske negative og positive er i liten grad gjort.» Slik oppsummerte en av studiens medforfattere, professor Monica Melby-Lervåg, selv funnene på Læringsbloggen.

Dette må tas alvorlig, mente Lervåg, fordi disse kartleggingsverktøyene blant annet danner grunnlaget for hvem som skal få spesialundervisning eller tilpasset opplæring. Hun sa til Morgenbladet at det bør være Utdanningsdirektoratets og Kunnskapsdepartementets ansvar å sørge for at skolene har tilgang til et sett kvalitetssikrede kartleggingsverktøy. Men Utdanningsdirektoratet har gitt beskjed om at det per dags dato ikke er aktuelt å ta initiativ til en nasjonal godkjenningsordning eller å gjøre noe annet for å sikre at skolene i fremtiden bruker verktøy man kan vite holder mål. Nå informerer også Kunnskapsdepartementet om at de ikke vil foreta seg noe.

Annonse