00:00 - 23. februar 2018

Opplysningstidens våpendragere

Universitetene og den frie forskningen angripes fra alle kanter. Professor Dag O. Hessen sier den største trusselen er et evig sig mot det nyttige.

Et varsku: Dag O. Hessen har skrevet bok til forsvar for «det humboldtske ideal» – det frie og uavhengige universitetet. Han frykter barnet kastes ut med badevannet når stadig mer rettes inn mot håpet om at forskning skal bli den nye oljen.

Frykten for vitenskapen og universitetenes vilkår er påtagelig i den vestlige verden. Den bestselgende psykologiprofessoren Jordan Peterson mener begge er i ferd med å råtne på rot. Magasinet Newsweek trykket nylig en brennende graduation-hatt på sin forside, under tittelen The war on college, «universitetskrigen».

Harvards stjerneprofessor Steven Pinker er i disse dager ute med boken Enlightenment Now, et forsvar for opplysningstidens idealer om den rasjonelle tanke, humanisme og vitenskap, og en påminnelse om fremskrittene disse idealene har ført til – og som han mener er i ferd med å bli glemt.

Nå gir også biologiprofessor Dag O. Hessen sitt bidrag til debatten, med boken Sannhet til salgs. Et forsvar for den frie forskningen.

Annonse