00:00 - 16. februar 2018

Gryn eller godsnakking?

Kan kreativitet kjøpes for penger? Erik Andreas Sæther har undersøkt hva som gir ivrige og idérike arbeidstagere.

Doktoren svarer

Erik Andreas Sæther

Disputerer 21. februar med avhandlingen The impact of employees’ self-determined motivation types on individual creativity and innovative work behavior ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU.

– Du har studert virkningen av indre motivasjon versus ytre motivasjon for arbeidstageres kreativitet. Hva fant du?

– Mine resultater støtter selvbestemmelsesteorien som sier at autonom motivasjon, både indre motivasjon og det å identifisere seg med verdien av en oppgave, er viktig for hvor godt du presterer, spesielt med tanke på kreativitet og innovativ adferd. I tillegg så jeg at ansatte som føler at de passer inn i og deler verdier med sin organisasjon, viser høyere autonom motivasjon for jobben sin.

– Hvordan måler du egentlig indre motivasjon?

– I tre studier målte jeg motivasjon med Multidimensional Work Motivation Scale og i en brukte jeg Situational Motivation Scale. Disse skalaene har tre til fire utsagn som måler den indre motivasjonen basert på graden av glede, interesse, moro og spenning du føler i forbindelse med en oppgave eller jobb. 

– Kan du gi et eksempel?

– For eksempel skal deltagerne si hvor enige de er, på en skala fra én til syv, i at de legger innsats i jobben «fordi denne typen arbeid virkelig er spennende». 

– Og hvordan måler du kreativitet?

– I én studie betraktet jeg de som leverte én eller flere ideer i en organisasjons idékampanje som mer kreative enn de som ikke leverte ideer. I en annen studie benyttet jeg to uavhengige personer til å evaluere originaliteten og nytten av innkomne ideer. I to andre studier var det de ansattes egne vurderinger, samt lederne deres sine vurderinger av hvor kreative de var som ble lagt til grunn.

– Du fant altså at indre motivasjon er overlegen ytre motivasjon for å fremme kreativitet. Hvorfor er det slik?

– Indre motivasjon antas å være gunstig for kreativitet fordi den er knyttet til positive følelser, utholdenhet, nyhet, risikotagning og evnen til å lære nye ting. 

Pengemessige belønninger blir ofte brukt for å motivere individer, men effekten av dette er omdiskutert.

– Men noe ytre motivasjon kunne også ha god effekt og bidra til å fremme den indre motivasjonen. Forklar?

– Pengemessige belønninger, slik som for eksempel bonuser, blir ofte brukt for å motivere individer, men effekten av dette er omdiskutert. Men dersom folk opplever at evalueringsprosessene for belønningene er rettferdige og gode, kan slike belønninger ha en positiv effekt på deres indre motivasjonen.

– Amazons nettsted Mechanical Turk formidler digitale småjobber som datamaskiner ennå ikke kan løse. En av artiklene dine ser på et adferdseksperiment utført på denne tjenesten, hva fant du ut der? 

– Jeg fant ut at økonomiske belønninger som bruker rettferdige evalueringsprosedyrer øker både indre motivasjon og kreativitet.

– Hva kan arbeidsplasser lære av dette? ​

– Det er kvaliteten av motivasjonen som teller. Arbeidsgivere kan tilrettelegge for autonom motivasjon ved å ansette folk som passer inn i organisasjonen og deler de samme verdiene. De kan også være empatiske, la ansatte få velge hvilke arbeidsoppgaver de gjør eller hvordan de skal løse dem. De kan gi dem utfordringer, mellommenneskelig engasjement, støtte og konstruktive tilbakemeldinger. Det høres kanskje enkelt ut, men det er ikke alle ledere som gjøre det.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 20 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse