00:00 - 21. januar 2018

Uvesentlige foreldre?

Ifølge en omfattende norsk tvillingstudie har foreldres utdanningsnivå null betydning for hvor langt barna kommer i utdanningssystemet.

Født sånn eller blitt sånn? – I Norge er det slik at hvis du har evner og driv, så er det mulig å skaffe seg en utdannelse. I andre land, slik som USA, vil familiebakgrunn være viktigere, sier sosiolog Torkild Hovde Lyngstad. Her er de amerikanske tvillingene Billy og Bobby Mauch, 1932.

At dere er velutdannede, såkalt «ressurssterke», og dermed rustet til å kunne hjelpe barna med matteleksen har ingen betydning for lang utdanning de ender opp med å få. Det er nemlig mest genene som bestemmer hvor langt norske barn klatrer i utdanningssystemet, og det som gjenstår har foreldre trolig liten direkte innflytelse over.

Slik tolker forskerne selv funnene i studien «An Anatomy of Intergenerational Transmission»  som tar for seg 4590 norske tvillingpar og deres foreldre. Konklusjonen er at norske foreldres utdanning er «uvesentlig» for hvor lang utdannelse barna tar. Oppvekstmiljøet i vid forstand forklarer litt, men foreldrenes egen utdanning har knapt noen påviselig effekt på utdanningslengde, ifølge denne studiens analyse.

Genetikk. Hvordan kan dette stemme? Og hvilken betydning har det? Vi ba om en forklaring fra sosiolog Torkild Hovde Lyngstad, som har forfattet studien sammen med to kolleger ved Universitetet i Oslo: psykologen Eivind Ystrøm og førsteamanuensis i spesialpedagogikk Imac Zambrana.

Annonse