00:00 - 19. januar 2018

Svarene på ett år med Donald Trump

Trump har satt verden tilbake til tegnebrettet. Politikere, byråkrater og akademikere leter febrilsk etter nye svar på globaliseringens utfordringer.

En sen ettermiddag sent i november 2016 arrangerte Litteraturhuset i Oslo og DNB «økonomidag». Donald Trump var akkurat valgt som president i USA. Blant de mest begripelige valgløftene var å bygge mur mot ulovlig innvandring fra Mexico, legge straffetoll på Kina, si opp handelsavtaler og tvinge amerikanske selskaper til å holde produksjonen sin innenlands. Verden var i villrede. Økonomikvelden sluttet med en paneldebatt med tittelen: «Trump. Brexit. Winter is coming. Or?» I panelet satt tre representanter for den liberale eliten som Trump liker å kjefte på: Philippe Legrain, en britisk tenketanktype med fransk far og estisk mor, kjent for å hevde at fri innvandring har enorme økonomiske gevinster. Martin Sandbu, lederskribent i Financial Times, tidligere leder av den norske tankesmien Liberalt Laboratorium. Og Karen Helen Ulltveit-Moe, professor i økonomi ved Universitetet i Oslo.

De misfornøyde massene, de som stemte for Trump og brexit og ville stagge globaliseringen og få bedriftene til å bli, var ikke representert, men stadig til stede i samtalen. Panelet var enige om at det var nødvendig å gjøre noe for å fordele gevinstene fra globaliseringen jevnere og hjelpe dem som taper på den.

Det var en analyse som ga gjenklang i redaksjonslokaler, seminarrom, forlag og middagsselskaper Vesten over. Vi må gjøre noe. Men hva?

Annonse