00:00 - 12. januar 2018

Hvitvasker cv-en for å få jobb

 Jobbsøkere som skjuler minoritetsbakgrunnen sin, øker sjansen for å kalles inn til intervju.

Fremover i køen? I tidsskriftet Administrative Science Quarterly kan man lese om hvordan jobbsøkere med minoritetsbakgrunn i USA forholder seg til diskriminering. Disse jobbsøkerne sto i kø for å delta på en jobbmesse på Kennedy-King College i Chicago, november 2012. Foto: Scott Olson/Getty Images

Kanadisk-amerikanske Erving Goffman (1922–1982) var en av det 20. århundrets mest innflytelsesrike sosiologer. Bøker som The Presentation of Self in Everyday Life (1956) og Asylums (1961) er å regne blant samfunnsvitenskapenes moderne klassikere. Den vesle boken Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity (1963) er likevel min personlige favoritt. Her tar Goffman utgangspunkt i samtidens mest stigmatiserte grupper – personer med nedsatt funksjonsevne, homofile, pasienter på mentalsykehus, etniske minoriteter – og viser hvordan de strategisk skjuler eller nedtoner minoritetsstatusen sin for å kunne «passere» som likeverdige mennesker og dermed vinne innpass på storsamfunnets sentrale arenaer.

En nylig publisert studie i tidsskriftet Administrative Science Quarterly viser at Goffmans innsikt fremdeles er aktuell. Utgangspunktet er dokumentasjonen på vedvarende diskriminering av etniske minoriteter i USA. Forskerne retter oppmerksomheten mot en understudert konsekvens av denne realiteten, nemlig hvordan jobbsøkere med minoritetsbakgrunn forsøker å unngå forventet diskriminering gjennom såkalt «résumé whitening». Eksempler på slik «cv-hvitvasking» kan være å endre navn som tydelig signaliserer minoritetsbakgrunn, fjerne deltagelse i minoritetsorganisasjoner fra cv-en, eller å oppgi fritidsaktiviteter som fjellklatring og snowboarding, som signaliserer til potensielle arbeidsgivere at de er konforme i den dominerende majoritetskulturen.

Studien er gjennomført i tre steg: For det første har forskerne intervjuet afroamerikanske og asiatiske studenter som er på vei ut i jobbmarkedet. Studentene forteller at om stillingsutlysningen ikke eksplisitt oppfordrer minoriteter til å søke, er «cv-hvitvasking» en vanlig strategi for å øke sjansen for et jobbintervju.

Annonse