00:00 - 26. januar 2018

Siv Jensens opptreden i Leirstein-saken svekker også hennes troverdighet i striden om SSB, skriver Aslak Bonde.

Leirstein-saken svekker Siv Jensens troverdighet også i SSB-striden, skriver Aslak Bonde.

Kamp om troverdighet: Finansminister Siv Jensen har tatt kraftig til motmæle mot Christine Meyer i striden om SSB. Men Jensens opptreden i Leirstein-saken svekker også hennes troverdighet i striden om SSB, skriver Aslak Bonde.

Kanskje er det noen som faller av nå. Trakasseringsvarslene til partiene strømmer inn – snart er det kommet totalt femti varsler eller bekymringsmeldinger, og det er bare partiet Rødt som hittil ikke har fått noen. Håndteringen er forskjellig i de ulike partiene – blant annet fordi det er oppstått en rekke dilemmaer i avveiningen av varslernes ønsker og behov og de anklagedes rett til å forsvare seg.

Én sak og ett parti skiller seg ut. Det er ingen tvil om at Frps stortingsrepresentant Ulf Leirstein for seks år siden forsøkte å få med seg en 15 år gammel gutt fra ungdomsorganisasjonen på trekantsex. Det er også overveiende sannsynlig at partileder Siv Jensen på den tiden ble varslet, og at hun mer eller mindre åpent ba om ikke å få vite. Opplysningen er oppsiktsvekkende i seg selv, men spesielt overraskende fordi Siv Jensen to ganger tidligere har fått kritikk for ikke å håndtere sexskandaler i partiet på riktig måte.

På den bakgrunnen er det helt umulig å tro at Siv Jensen rett og slett har glemt at hun ble varslet om forsøket på trekantsex med en 15-årig Fpu-er. Når hun i dag sier at hun ikke kan huske at hun ble varslet, kan ikke det bety annet enn at hun mener at de som forteller om varselet lyver.

Annonse