00:00 - 19. januar 2018

Når løgn trumfer sannhet

Kan et demokrati bekjempe løgn - «nyheter» med lov? Ja, mener president Emmanuel Macron.

Konfrontasjon: Da Russlands president Vladimir Putin besøkte sin franske kollega i Versailles i mai, gikk Emmanuel Macron på deres felles pressekonferanse kraftig ut mot russiske propagandamedier, som Sputnik og Russia Today. Putin var synlig utilpass under Macrons verbale angrep.   Foto: Antoine Gyori/Corbis/Getty Images

President Donald Trump delte ut ti fake news-priser til ledende amerikanske aviser og tv-stasjoner onsdag. Prisene er ledd i Trumps erklærte krig mot medier som rapporterer ufordelaktig om ham, hvilket de fleste seriøse medier i USA gjør. Men prisen er symptom på noe dypt alvorlig: Lederen av verdens viktigste demokrati motarbeider demokratiets grunnvoll, frie og uavhengige medier, ved daglig å anklage dem for løgn. Og han bidrar til en urovekkende, global trend.

Bare 13 prosent av verdens befolkning lever i land med reell pressefrihet, fastslår den amerikanske organisasjonen Freedom House. I deres siste rapport om pressefriheten heter det at den i 2017 var på sitt laveste nivå på 13 år, verden sett under ett. Det er blitt mer av trusler mot journalister og statlig innblanding i mediers virksomhet i demokratier som USA, Polen og Ungarn.

Ifølge Freedom House er det sannsynlig at tilstanden for verdens pressefrihet vil forverres enda mer på grunn av «fraværet av sterkt lederskap i USA, EU-land og andre demokratier».

Annonse