09:04 - 26. januar 2018

Høy terskel til jobblivet

Slagordet «alle skal med» gjelder fortsatt, men Skandinavia sliter med å få alle i arbeid. 

– Du har studert hvordan funksjonshemmede og innvandrere inkluderes i arbeidslivet i Norge, Sverige og Danmark. Lykkes vi bedre nå enn for 30 år siden?

– Nei. Norge og Danmark har begge hatt et stabilt lavt nivå, med en litt synkende tendens. Sverige ser statistisk ut til å ha fått flere funksjonshemmede i arbeid. Men bildet kompliseres av at landene måler arbeidsstyrken forskjellig.

– Sverige har mottatt flere innvandrere enn Norge og Danmark, hvordan slår det ut?

Annonse