00:00 - 08. desember 2017

Aslak Bonde: Regjeringen skyver regninger foran seg

Solberg-regjeringen kan skape ny økonomisk krise, skriver Aslak Bonde.

Sent mandag kveld stemte stortingsrepresentantene fra Frp, Høyre, Venstre og KrF for et felles forslag til statsbudsjett for neste år. Få utenom stortingssalen brød seg. Håndteringen av Carl I. Hagens ønske om å få komme i Nobelkomiteen stjal all oppmerksomhet.

Det skyldtes ikke bare at sirkus Hagen er medievennlig. Budsjettdebatten var også tam. Det blir ikke mange nyhetspoenger og friske ordvekslinger når regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett er ganske ukontroversielt og de påfølgende budsjettforhandlingene er udramatiske.

Slik måtte det antageligvis bli, men det er synd for både offentligheten og Stortinget at det ikke blir en mer interessevekkende debatt om Solberg-regjeringens styring av økonomien. Den er definitivt ikke preget av en føre-var-holdning. Det mest påfallende er at regjeringen skyver regninger foran seg, og at den foreslår små og store tiltak som på lengre sikt svekker statens inntektsgrunnlag. Dersom oljefondet vokser videre, går det an å fortsette å øke utgiftene mens inntektene svekkes. Slutter fondet å legge på seg, kan det vise seg at Solberg-regjeringen er i ferd med å legge grunnlag for en skikkelig økonomisk krise.

Annonse