00:00 - 22. desember 2017

Verden går fremover

Vi har spurt et knippe norske forskere hvilke funn og fagdebatter som har engasjert dem mest i året som snart er omme.

«Kunstig moral»: Kan kunstig intelligente systemer ta selvstendige moralske valg? Foto: Hanson Robotics

Medisineren: Nytt legemiddel.

– Jeg vil trekke frem gjennombruddet for medikamentet nusinersen, markedsført under produktnavnet Spinraza, sier Lasse Pihlstrøm.

Spinraza er medisin mot sykdommen spinal muskelatrofi, som i sin alvorligste form er dødelig, og rammer spedbarn. Forskningen på nusinersen ble publisert i New England Journal of Medicine i november, forteller Pihlstrøm, og viste noe som ikke skjer så ofte: Medisinen var så effektiv at forskerne valgte å avslutte eksperimentet, fordi det ville være uetisk å fortsette å gi kontrollgruppen placebobehandling i stedet for det ekte legemiddelet.

Annonse