00:00 - 22. desember 2017

Hjernestimulering i lukket kretsløp

Når science fiction blir til bare science.

Kontinuerlig behandling: «Closed loop» hjernestimulering åpner for å monitorere hjernens tilstand til enhver tid og tilpasse stimuleringsbehandlingen fortløpende, ut fra en forhåndsbestemt algoritme. Foto: BSIP / UIG / Getty Images
Annonse