00:00 - 15. desember 2017

Mens vi venter på eksplosjonen

Utbrudd fra vulkanen Agung i Indonesia kan påvirke det globale klimaet, men det er ingen ny istid i sikte.

Tøff-tøff: Vulkanen Agung på Bali tøffer seg om dagen. Men kan noe så varmt som en vulkan gjøre jorden kaldere? Ja, men det blir ingen ny istid av det. Foto: Donal Husni / NurPhoto /NTB Scanpix

Agung våknet i slutten av august. Stor jordskjelvaktivitet fortalte om at magma var i bevegelse under vulkanen. I midten av november steg de første hvite dampskyene opp av krateret. Noen dager senere fosset svart vulkansk aske ut og steg flere kilometer til værs. Agung er fortsatt aktiv og det store spørsmålet er om aktiviteten ville tilta ytterlige og ende opp med å ligne det katastrofale utbruddet i 1963. Da omkom flere enn 1500 mennesker.

1963-utbruddet ledet an en revolusjon i vår forståelse av vulkaner. Askeskyen steg helt opp til stratosfæren, altså høyere enn om lag 17 kilometer. I løpet av kort tid målte meteorologer en temperaturøkning i stratosfæren, og en nedkjøling ved jordoverflaten. Årsaken var at skyen inneholdt store mengder svovel i form av SO2. Svovelgassen påvirket jordens strålingsbalanse og spredte seg med vinder fra tropene og mot polene.

Utover i 1980-årene ble innsikten brukt til å forstå andre store vulkanutbrudd tilbake i tid, for eksempel de velkjente utbruddene fra Krakatau (1883) og Tambora (1815), begge beliggende i Indonesia. Flere interessante oppdagelser ble gjort, som sammenhengen mellom utbruddet til Tambora i 1815 og kulden det påfølgende året («året uten sommer»). Ingen hadde tidligere vært klar over hva vulkaner kunne utrette utover de umiddelbare konsekvensene i nærområdene. Agung-utbruddet, sammen med et større utbrudd fra vulkanen Pinatubo (Filippinene) i 1991, er i dag svært viktig for å utprøve klimamodeller: Både mengden svovel som ble sluppet ut, og den påfølgende temperaturendringen er godt kjent – og bør derfor kunne gjenskapes under simuleringer.

Annonse