Annonse
00:00 - 15. desember 2017

Trekker Trump-kortet

Annonse

Når Trump kunne bli president har den akademiske venstresiden et stykke på vei seg selv å takke. Det fremholder historieprofessor Tor Egil Førland i et nytt nummer av Historisk tidsskrift. «Gjennom tiår har den akademiske venstresiden hakket løs på etablerte, men løst funderte forestillinger om objektivitet og betydningen av fakta», skriver Førland. Det begynte allerede på 1960-tallet, da slike som filosofen Hans Skjervheim gjorde «faktapositivist» til ødeleggende merkelapp. Fra 1980-tallet kom poststrukturalistene med sin relativisme. Førland trekker frem den legendariske «sannhetsdebatten», som raste i Historisk tidsskrift rundt årtusenskiftet, og hvor han selv ledet an i kampen mot historikeren Erling Sandmo, som hadde latt seg inspirere av den franske tenkeren Foucault. «Det vi ser i USA, er at en reaksjonær politiker høster fruktene av den epistemologiske relativiseringen som den akademiske venstresiden har plantet de siste tiårene,» forklarer Førland nå. «Ironien blir fullkommen» når den intellektuelle venstresiden «oppdager at Trump sprader rundt i de poststrukturalistiske klærne som han har stjålet fra dem og deres kolleger …».

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

Mer fra Ideer

Men Nato og regjeringen har et forklaringsproblem, som utvalget ikke svarte på.
Stortingets rolle er ikke å fungere som en internasjonal domstol med folkerettslig spisskompetanse.