00:00 - 22. desember 2017

Mohamed Abdi om kriminalitetsstatistikk

SSB-rapporten tar for gitt at kriminelle er menn, skriver Mohamed Abdi.

Som en slags tidlig julegave fikk Frp sin rapport om innvandring og kriminalitet levert av SSB. Det skal sies at det ble litt stille fra Frp etter hvert. Kan det være fordi rapporten ikke viste de resultatene partiet egentlig ville ha for å rettferdiggjøre sin politikk?

SSB har laget en viktig rapport, i den forstand at den viser hvor integreringen går bra og hvor den går dårlig.

Det som er nytt med denne rapporten, kontra tidligere SSB-rapporter om samme tematikk, er at den i tillegg til gruppene «innvandrere» og «den øvrige befolkningen» (majoritetsbefolkningen) også ser på en tredje gruppe, nemlig «norskfødte av innvandrere» (tidligere kalt andregenerasjons innvandrere). Når man justerer for alder og kjønn blir andelen gjerningspersoner i de to gruppene «innvandrere» og «norskfødte av innvandrere» henholdsvis 5,8 prosent og 6,8 prosent. For den øvrige befolkningen er andelen gjerningsmenn 4,5 prosent.

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»