Annonse

Annonse

00:00 - 01. desember 2017

«Søkeren må ha eksepsjonelle norskferdigheter»

Har du evner som content producer? Orkla Health trenger deg. Dette ifølge en stillingsannonse. Orkla Health er nemlig godt i gang med den digitale reisen, men trenger flere personer. Du vil bli del av et sterkt marketingmiljø, du skal øke kvalitet og effektivitet i innholdsprosesser, du er innovativ og kreativ og evner å tenke utenfor boksen. I jobben blir du super-user av innholdssystemer og skal sammen med Web Performance Analyst og Search Spesialist sikre at det digitale innholdet er i tråd med målsettingene. Har du i tillegg har et sterkt drive, er det bare å ta kontakt med Orkla Healths Content & Performance Manager eller Head of Digital Hub for mer informasjon. Vi merker oss at søkeren må ha «eksepsjonelle norskferdigheter», åpenbart for å avhjelpe det hjelpeløse språket som har satt seg i Orkla Health og forhindre at virksomheten imploderer i anglisismer og språkblomster. PS: Dette haster.

Annonse