00:00 - 01. desember 2017

Naturens egne alkymister

Lyn dusjer bakken med stråling.

Stråling: Gammastråler fra lynnedslag har vært sett før, både fra satellitter og i målinger på bakken. Det nye er oppdagelsen av hva gammastrålene forårsaker videre. Her fra Manhattan i New York. Gary Hershorn/Getty Images
Annonse