00:00 - 10. november 2017

- Tellekanter kan ikke erstatte forskningsledelse

SSB krever at fagfolk skal publisere i ledende tidsskrifter for å få lov til å forske. Dette er stikk i strid med intensjonene, sier arkitekten bak tellekantsystemet.

Arkivillustrasjon: Kristoffer Nilsen
Annonse