00:00 - 01. desember 2017

Aslak Bonde om Stortinget som ikke vil kontrollere seg selv

Verre enn at Hagen blir medlem av Nobelkomiteen, er det at Stortinget svekker sine kontrollører, skriver Aslak Bonde.

Torsdag fastslo et flertall på Stortinget at stortingsrepresentanter ikke skal kunne velges inn i Nobelkomiteen. Heller ikke varaer. Om dette ender opp med at Carl I. Hagen ikke blir medlem, er riktignok ennå ikke gitt. Frps stortingsgruppe er blitt så opptatt av å hedre den tidligere partiformannen at ingenting kan utelukkes før det endelige valget er gjort i stortingssalen. Spørsmålet om hvordan man får en mest mulig kompetent og god Nobelkomité er blitt underordnet det politiske spillet.

Uansett hvordan den siste episoden i den eviglange fortellingen om Carl I. Hagens politiske karriere ender, så har den sparket i gang en debatt om Stortingets fordeling av makt og posisjoner. Den debatten ser foreløpig ut til å ende med at to prinsipper slås fast: Det ene er at stortingsrepresentanter og deres vararepresentanter ikke kan bli medlem av Nobelkomiteen. Det andre dreier seg om stortingsgruppenes selvbestemmelsesrett: Dersom et parti er så stort at det har rett på et verv, skal de andre partiene støtte kandidaten, uansett hvor egnet han eller hun er.

Det er dette andre prinsippet som har ført til at Stortinget i høst gjenvalgte Olemic Thommessen som president, på tross av at det var ytterst få – om noen – av stortingsrepresentantene som egentlig ønsket ham. Erna Solberg, i egenskap av partileder, bestemte i praksis at Høyres stortingsgruppe skulle innstille på Thommessen. Frp, KrF og Venstre viste til prinsippet om at de skulle la Høyre bestemme, og da hjalp det ikke at opposisjonen brøt den uskrevne regel og fremmet en motkandidat.

Annonse