Annonse

Annonse

00:00 - 24. november 2017

Se han snakker

Endelig. Direkte inne fra SSBs torsdagsseminar, der Erling Holmøy presenterer sitt innvandrerregnskap. Seminaret pleier å være internt, men denne gangen var det reservert plass for pressen på de to første radene. 

Kjetil Rolness spurte om Holmøy hadde en kommentar til SSB-kollega Rolf Aaberge sin bredside i VG mot regnskapet hans. Aaberge påpekte blant annet at beregningene av hva innvandrere vil koste skattebetalerne de neste 80 årene bygger på befolkningsfremskrivninger som i sin natur er svært usikre. «Den kritikken gjelder ikke innvandringsanalysen spesielt, men alle vekstscenarioer», svarte Holmøy. «Vi blir ofte gjort narr av fordi horisonten er så lang. Men det er veldig sikkert at en 20-åring vil være 80 år om seksti år. Mye sikrere enn å spå valutakursen om et halvt år.» Så ba han kritikerne skille mellom usikkerhet og skjevhet i metoden hans: «Alle dere som mener dette er veldig dårlig, hvor feil er det da? De må komme med et eget tall og forklare hvorfor det er riktigere. Det synes jeg er en veldig bra debatt.»

Annonse